پیکسل گروه سون

پیکسل گروه سون

پیکسل، ماگ، تیشرت و قاب گوشی در دسته بندی هوادارشو از سری محصولاتی هستند که

اعضای گروه های هواداری امکان خرید آن ها را با طرح به چاپ رسیده از هنرمند و ورزشکار محبوب

خود را دارند.

پیکسل با طرح گروه سون، قاب گوشی گروه سون، ماگ گروه سون و تیشرت گروه سون

در دسته بندی محصولات هوادارشو در اختیار اعضای تیم هواداری گروه سون قرار داده ایم.

این اعضا از طریق درگاه وب سایت فروشگاهی هوادارشو می توانند اقدام به خرید پیکسل با طرح

گروه سون، خرید ماگ گروه سون، خرید تیشرت گروه سون و خرید قاب گوشی گروه سون

نمایند.

طرح ها و تصاویر به چاپ رسیده بر روی پیکسل، ماگ، تیشرت و قاب گوشی می توانند به پیشنهاد

کاربر اینترنتی باشند.

در این مورد یک زمینه ی ارتباطی بین کاربر و وب سایت هوادارشو برای رد و بدل طرح و تصویر

در نظر گرفته ایم.

تا براحتی طرح پیشنهادی خود را برای سفارش چاپ بر روی ماگ، پیکسل، قاب گوشی و تیشرت در

اختیار متخصصین ما قرار دهید.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه